Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myšlenky které máme dnes,určují naši budoucnost

Víte že vaše myšlenky mají velký vliv na váš život ?

Zpočátku se tomu dá těžko věřit, ale když se nad tím zamyslíme, všechno, čeho jsme doposud dosáhli nebo co kolem sebe vidíme, nebyla kdysi nic jiného než myšlenka nebo nápad, který byl někdo schopen proměnit v realitu.

Podle Wallace Wattlese,autora této knihy, myšlenky způsobují, jaký bude váš život. Jsou zodpovědné za vaše vztahy,zdraví,štěstí a dokonce bohatství! Dostanete to, na co myslíte. Když myslíte na to, co v životě nechcete,dostanete to. Soustředíte-li se však na to, co chcete, také to dostanete....a často mnohem více než jste žádali.

Nebojte se mít velké sny ! Vytvořte si jasnou vizi toho, jak by měl váš život vypadat a co opravdu chcete. Držte se své vize a neztraťte ji, bez ohledu na to, co se ve vašem životě děje.

Budete-li se řídit pokyny této knížky, zbohatnete nejen vy, ale také všichni lidé, kteří se s vámi dostanou do styku. Bohatství, které získáte, bude ve stejném poměru, do jaké míry budete mít jasnou vizi, pevný záměr, stálou víru a hlubokou vděčnost.

Věci nevzniknou tím, že budete myslet na jejich protiklady. Zdraví nikdy nezískáte, když budete studovat a myslet  na nemoci : spravedlivosti se nedocílí studováním a přemýšlením o hříchu : nikdo ještě nezbohatl studiem a rozjímáním o chudobě.

Medicína jako věda o nemoci , nemoci rozmnožila, náboženství jako věda o hříchu hřích podpořilo a ekonomie jako nauka o chudobě naplnila svět chudobou a bídou.

Nemluvte o chudobě, nezkoumejte ji a ani  se jí nazabývejte. Netrapte se tím, co jsou její příčiny - namáte  s nimi nic společného.  Co vás zajímá je léčba.

Nemrhejte svým časem v tak zvaných charitativních činnostech nebo dobročinných organizacích: většina dobročinností stejně jenom prohlubuje bídu, kterou se snaží odstranit.

Neříkám, že byste měli mít ledové srdce nebo být krutí a odmítali slyšet volání o pomoc.  Nesmíte se však snažit odstranit bídu nějakým konvenčním způsobem.

Hoďte chudobu a vše, co se jí týká  za sebe a ,,konejte dobro".

Zbohatněte ! To je nejlepší způsob jak pomoci chudým.

Nedokážete mít vnitřní představu, která vás má učinit bohatými, jestliže naplníte svou mysl obrazem chudoby. Nečtěte knihy nebo noviny, které popisují chudobu bezdomovců, hrůzu zneužívání dětí jako levných pracovních sil a tak dále. Nečtěte nic, co by naplňovalo vaši mysl smutnými obrázky bídy a utrpení.

Chudým vůbec nedokážete pomoci tím že o těchto věcech víte a zdá se, že bídu ani neodstraní to, že o tom vědí všichni.

Bídu však odstraní to, že se do vaší mysli nedostanou obrázky chudoby - bídu odstraní to, že se do mysli chudých dostanou obrazy bohatství, hojnosti a příležitostí.

Chudobu není možné odstranit zvyšujícím počtem zámožných lidí, kteří myslí na bídu, ale rostoucím počtem chudých lidí, jejichž cílem je s vírou zbohatnout.

Chudí nepořebují charitu : potřebují inspiraci. Charita jim jen zaručí bochník chleba, aby přežili ve své nuznosti, nebo jim poskytne zábavu, aby na hodinu nebo dvě přišli na jiné myšlenky.  A inspirace může způsobit, že se dostanou z bídy.

Chcete-li pomoci chudým, ukažte jim, že mohou zbohatnout. Dokažte jim to tak, že sami zbohatnete.

Pamatujte že máte udržovat své myšlení na tvořivé úrovni.

V současnosti  stačí vědět, že ani vláda v jejíž době žijete, ani kapitalistický nebo konkurenční průmyslový systém vám nemůže bránit, abyste zbohatli. Jakmile se dostanete na tvořivou úroveň myšlení, dostanete se nad všechny tyto věci a stanete se občanem jiného království.

Ani na okamžik se nenechte oklamat myšlenkou, že zásoby jsou omezené nebo že začnete jednat na morální  soutěživé úrovni.

Neznepokojujte se možnými překážkami, katastrofami, zmatky a nepříznivými situacemi. Zjistíte že každý problém s sebou nese prostředky jak je překonat.

Dávejte si pozor co říkáte. Nikdy nemluvte pesimisticky nebo negativně o sobě, o svých činnostech, o ničem.  Nikdy nepřiznejte možnost neúspěchu, nebo nemluvte způsobem, který by připouštěl možnost nezdaru.

Nikdy si nestěžujte že je špatná doba, nebo že nejdou obchody. Doba a obchody mohou být špatné pro ty, kdo jsou na soupeřivé úrovni, ale vám se to nemůže stát. Můžete tvořit to, co chcete a z ničeho nemáte strach!

Naučte se přemýšlet a dívat na svět jako na něco, co se vyvíjí, co roste a považujte zdánlivé zlo za to, co jenom není vyvinuté. Vždy mluvte ve smyslu pokroku. Kdyby jste to nedělali, popírali byste svou víru a popírat víru znamená ztratit ji..........