Jdi na obsah Jdi na menu
 


Toužíte po štěstí,radosti a svobodě?

Hloupá otázka! Kdo by netoužil?Ale jak na to?

Poradit Vám může Sun Light,který je mistrem mnoha duchovních technik. Je jedním z mála odborníků, kteří dokázali rozšířit technologie zaměřené na další vývoj osobnosti, na dosažení úspěchu a hojnosti.Z jeho knihy BIBLE ŠTĚSTÍ  /zásilkové knihkupectví Poznání Olomouc,www.poznani-knihy.cz/  přináším následující ukázku:

Nedělejte ze svého života živoření!

Proč lidé své živoření nazývají životem? Oni nežijí, ale živoří,nežijí, ale přežívají. K přežívání stačí chleba s máslem a střecha nad hlavou, ale v tom nebude velkolepost ani nádhera. Vaše vnitřní nebe bude temné, nebudou na něm hvězdy, nezasvitne tam slunce. Překonejte toto ustrnutí a rozlobte se na vraha svého života, na sebe sama.

Vzbuřte se proti všem nesmyslům,jež Vás naučili lidé,kteří dokážou pouze přežívat.

Dlouho jste směňovali svou energii, čas a mimořádně drahocený život za peníze. Vysávalo vás to natolik, že již dokonce nemáte ani sílu se bouřit. Jste Boží dítě, ale chytili vás do léčky.Pouze vzpoura vás může zachránit před spiknutím společnosti. Do sítě tohoto tajného spiknutí má být chycen váš rozum. Vzpoura má být vnitřní a znamená odhodit celou minulost a žít v přítomnosti bez jakýchkoli cizích omylů, žít jako dítě, jako kdybyste byli první člověk.

Odhoďte minulost, jako by nikdy neexistovala, a začněte od samého začátku. Budete mít nádherný život a bude to váš život, naplněný radostí a neustálými objevy.

Nedovolte davu, aby zničil vaši duši

Člověk může fungovat jako myslící stroj, jako počítač. Učenci tvrdí, že člověk má fungovat jako dobrý efektivní počítač, ale tento přístup ničí vaši duši. Počítač může dělat všechno, co mohou zvládnout stovky profesorů, ale nemůže se stát osvíceným a uskutečnit to, co Buddha.

Lidstvo umírá tak pozvolna,že si to dokonce ani neuvědomujeme. Smrt probíhá v důsledku velmi pomalé otravy. Člověk se stále více mění na biorobota.

Ve skutečnosti společnost chce, aby jste nebyli zdraví-živí, ale mrtví. Veškeré její úsilí, je zaměřeno na to , aby vás zabila a zároveň využívala jako efektivní zařízení. A společnost je úspěšná: zničila ve vás to živé a nahradila to mechanismem efektivnosti. Zabývá se vaší ochranou, a dokonce i cenou života, protože se více zajímá o zboží, než o lidský růst.

Společnost neustále vštěpuje lidem, že musí být mírumilovní, poslušní, klidní a platí tak vysokou cenu, jako by takový život byl něco nádherného, mimořádně cenného.

 Ale člověk se může spokojit s takovou podobou života pouze tehdy, jestliže je nedůvtipný a nedokáže si uvědomit, jakou cenu platí za tento mrtvý klid,který nemá žádnou hodnotu.  Ztrácí svou svobodu, vznešenost,radost a lásku, nedokáže být déle upřímný a odvážný.

Celý jeho život je nešťastný , neboť se stává šroubkem, vyměnitelnou součástkou.  Tak je to ve společnosti zařízeno - každý vyžaduje vaše peníze, vaši energii, ale ne vaši jedinečnost. Vaším skutečným středem je srdce. Nepřehlížejte je, nebuďte k němu nevšímaví.

Používejte rozum, ale nedovolte mu, aby rozum využíval vás!

Používejte jej jako překrásné zařízení - jako stroj, počítač, ale ať není ničím více. Zůstavejte zakořeněni v srdci, vaše jednání ať vychází ze srdce. Ať jsou poselství srdce rozhodující. I když se zdají jakkoli nelogická, ať jsou rozhodující, a váš život bude mít svou vlastní krásu, blaženost i požehnání.

Psychokybernetika

Vsugerovaná nemoc - Placebo efekt a ,,spouštěč"  Tabulová technika - Technika ,,21dnů" -  Technika ,,3 měsíců" - Technika ,,studnice mládí" - Jak se zbavit každé nemoci - Orgánové dýchání -  Jak napravit bolesti hlavy a migreny -  Jak změnit úzkost a depresi -  Štíhlí pomocí psychokybernetiky -  Jak lze psychokybernetikou odstranit bezdětnost - Přeměna sexu -  Jak si udržet zdraví - Protistresový trénink - Duševní hygiena, cesta k duchovnímu zdraví - Jak změnit drogovou závislost - Nekuřákem hned a teď - Už žádný alkohol

Toto všechno nabízí psychokybernetika a mnohem víc. Největším objevem naší generace je to, že člověk je schopen změnit svůj život tím, že změní své myšlenky, poněvadž naše myšlenky určují náš osud.

Naše myšlenky mají obrovskou moc a sílu, a záleží na našem rozhodnutí, zda  tuto sílu a moc užijeme ke svému prospěchu, nebo ke své škodě.

Silou svých myšlenek nerozhodujeme jen o zdraví nebo nemoci, ale jsou hlavně naším osudem. To je zákonitost, které se nemůže vyhnout nikdo z nás, ale je to zároveň zázračná možnost.

Máme možnost utvářet svůj život podle vlastních přání. A náš osud spočívá podstatně na našem zdraví.

Většina lidí si v první polovině života zničí zdraví, aby získala dostatek peněz a v druhé polovině života zase tyto peníze utratí, aby se uzdravila.

Místo duševního uvolnění

Toto místo může existovat někde ve skutečnosti - nebo jen ve vaší fantazii. Je jen důležité, aby to bylo místo pokoje a harmonie a abyste se tam cítili velmi dobře.

Na tomto místě by mělo být všechno, co máte rádi. Máte-li rádi moře, tak by mělo ležet u moře, jste-li milovníky hor, pak místo svého duševního uvolnění zvolte na horách atd. 

Vytvořte si toto místo pečlivě podle svých přání. Pokud jste si zvolili místo které skutečně existuje pak je podle svých přání pozměňte - vždyť má být ideální.

Měli by jste se cítit dobře po celý život, protože tato místa člověk obvykle nestřídá, i když je to samozřejmě možné změnit.

Dopřejte si tedy na úpravu tohoto místa dost času a spokojte se s ním až tehdy, bude-li před vaším duševním zrakem všechno podle vašich přání.

Je to místo setkávání se sebou samým, se svým podvědomím. Od nynějška byste měli toto místo navštěvovat alespoň jednou denně a zůstávat tam asi deset až třicet minut.

Když nemáte vůči svému podvědomí zrovna žádná zvláštní přání, představuje tento pobyt opravdovou ,,dovolenou pro duši". Vždyť se tu vše řídí podle vašich přání.

Poznáte, jaká ve skutečnosti může být  s v o b o d a.

Toto je začátek na vaší cestě ke zdraví - spokojenosti - vyrovnanosti - být svobodným a nezávislým člověkem.

Cesta na místo duševního uvolnění. . . . Nejprve bych vám chtěla ukázat cestu jak se kdykoliv na toto místo můžete dostat, abyste mohli být dle libosti s v o b o d n í  a mohli si užívat podle přání sílu svého podvědomí.

Kdykoliv budete chtít odejít na místo duševního uvolnění, nejprve se naprosto pohodlně posaďte nebo si lehněte. Zujte si boty, rozepněte si těsný oděv a úplně se uvolněte.

Dýchejte klidně, pravidelně,zhluboka a zavřete oči. Postarejte se o to, aby jste nebyli ničím rušeni.

Abyste se nenechali vyrušit vnějším děním, nechte oči zavřené, dokud se opět z místa svého duševního uvolnění nevrátíte.

Zhluboka se nadechněte a zatím co vydechujete představujte si číslo sedm a ČERVENOU barvu.

Přitom uvolňujte hlavu - nejprve pokožku hlavy,čelo a pak obočí.

Potom také uši, bradu. Uvolněte i malé svaly kolem očí a úst - uvolněte se a pociťujte, jak se celá vaše hlava a váš obličej zbavují napětí.

Znovu se zhluboka nadechněte, během výdechu si představujte číslo šest a ORANŽOVOU barvu.

Uvolňujte přitom horní polovinu svého těla - nechte poklesnout ramena a paže a pak . . . .

Dále si kupte další postup i metody za velice výhodnou cenu  500,-kč na individuální potíže nebo problémy.

Možnost výběru i zkrácené techniky od 7 k 1

Je důležité, abyste cestu na místo svého duševního uvolnění denně procvičovali,protože jen pravidelný trénink přináší zaručený úspěch.

Po několika týdnech stačí už jen zkrácené  počítání.

Průběh

Od beta k alfa.

Co se vlastně děje,když uplatňujete tuto duševní techniku?

Použitím této techniky se mění napětí vašich mozkových proudů. Normální frekvence vašich mozkových proudů se pohybuje od  14 do 21hertzů(kmittů za sekundu).  Tuto frekvenci označujeme jako  BETA.

Použitím popsané duševní techniky frekvence klesne na 7 až 14hertzů.Tuto frekvenci označujeme jako ALFA.

Změnou frekvence mozkových proudů se dostáváte na jinou duševní rovinu, na které jste v přímém spojení se svým podvědomím.

Proto tedy lze v této rovině pomocí ,,řeči" vašeho podvědomí ovlivňovat a měnit vaše chování a celou osobnost.

poznámka:Kurt Tepperwein   Uzdrav sám sebe

PROŽÍVAT POSELSTVÍ TĚLA

Intenzivnější než všechny vědomosti o souvislostech je prožívání,,řeči orgánů" vnitřním pozorováním. Můžeme vstoupit do přímého kontaktu s vlastním organismem, do vnitřního dialogu, v němž pochopíme, co nám chce naše tělo sdělit.

Dojde k tomu při ,,pouti vlastním tělem" a intenzivním vcítění do každého jednotlivého orgánu, takže poruchu přímo prožijeme a můžeme ji zpracovat.

Řešení je nutné vypracovat zcela individuálně pro každého jednotlivce. Navržené cvičení ,,bílé krvinky požírají nemocné buňky a ničí je  " by mohlo vést ke kolizi s lidským postojem ,,nezabiješ". Na tyto výhrady je třeba brát zřetel aby nedošlo k vnitřnímu odporu ke cvičení.

V takovém případě může pomoci /a pomáhá/ představa, že nemocné buňky uzdraví laskaví ošetřovatelé a pak je ,,propustí" z organismu.

Kromě toho je důležité provádět toto imaginativní cvičení pravidelně - alespoň jednou denně - poměrně dlouhou dobu /nejméně 6týdnů/.

Dále je nutné, aby člověk imaginativní cvičení ,,neabsolvoval" jako povinost, nýbrž je prožíval radostně. Pouze tak se projeví v plné účinnosti.

Účinek se dostaví jen v případě, že porozumíme poselství narušení a odpovíme na ně, to znamená, že důsledky se stanou návykem a my podle toho změníme svůj život.

Shrnutí:

Tělo nemůže onemocnět samo od sebe, je pouze projekční plochou lidského vědomí.Je jako plátno,které nemůže promítat obrazy samo na sebe.

Mé myšlenky jsou film a moje vědomí rozhoduje, jaký film se promítá.

Proto nemá smysl dělat díry do plátna,když se mi film nelíbí /operace/, nebo plátno stále znovu natírat bílou barvou /léčba příznaků/.

Když žiji ve skutečném ,,sebe-vědomí", nemůže moje tělo vůbec onemocnět,protože vznikají jen zdravé,dokonalé obrazy.

Tělo mi prostřednictvím nemoci signalizuje:,, Nejsi tím, kým ve skutečnosti jsi" a ,,Nežiješ v lásce,především ti chybí láska k sobě, k vlastnímu pravému Já."

Proto je nemoc skutečnost našimi přáteli a pomocníky, abychom opět našli cestu k sobě, abychom žili ve vědomí vlastního  a pravého Já.

Nejhorší nemoc by nás tedy postihla, kdybychom už nemohli onemocnět. Nedostali by se k nám žádné informace o tom že jsme sešli z cesty a kde se to stalo. Nemohli bychom nic opravit.

Proto bychom měli pociťovat vděčnost k poselství vlastního těla a využít této šance k rychlému návratu na pravou cestu. Být vždy tím, čím jsme ve skutečnosti ,,dokonalým vědomím".

Sledovat,,poselství těla ", je druhou nejlepší cestou. Bezpečně vede k úspěchu a bylo by pěkné, kdyby to všichni lidé jednou zkusili.

Nejlepší cestou je samozřejmě nečekat na to, až tělo začne vydávat poselství  a udělat předem vše potřebné.

Člověk je duchovní bytost, osvobozená od narození, nemoci, věku a smrti. Naše viditelné narození,nemoc, stárnutí a nakonec umírání s tím nemá nic společného, protože se netýká našeho pravého Já.

Týká se pouze lidského těla.

Obyvatel těla je individualizovanou částí vědomí,proto je nesmrtelný. Naší poviností je ale udržovat tělo v dobrém stavu, než se naplní i naše ,,duchovní zrození".

Naším úkolem ve stvoření je žít zdravě a šťastně v plnosti , uchovat si mládí i když zestárneme. Proto máme své myšlení, cítění, mluvení a jednání uvést do souladu se stvořením.

TĚLO JE VŽDY ÚČINEK, NIKDY PŘÍČINA. I takzvané stařecké nemoci jsou jen informace o neřešených životních úlohách.

Nemoc a utrpení jsou jen důsledky zneužívání svobody. Když tělo přestane být upotřebitelným nástrojem, duše je musí opustit bez ohledu na to, zda splnilo svůj úkol, a pokračuje v existenci na jiné rovině.

Hodně lidí se ptá, jak může Bůh lásky dopustit utrpení. Nejsou schopni pochopit, že Bůh  utrpení nechce, ani se mu nelíbí.

Místo rozeznání řádu věří lidé na náhodu,štěstí nebo smůlu. Pravou příčinou nemoci  a utrpení je vždy MYŠLENÍ samozřejmě CHYBNÉ MYŠLENÍ !

K Tepperwein