Jdi na obsah Jdi na menu
 


mo035.jpgObrázky a citáty pro vkládání na webové stránky

obrazky-citaty.cz

Na následujících stránkách budou vyjmenovány známé i méně známé příznaky nemocí.Ukaždého z nich si přečtěte,co je možné považovat za jeho ,,pravděpodobnou" příčinu.Existuje řada nemocí,které se projeví sice tělesně,ale mají příčinu v duševní oblasti. Jsou ,,psychosomaticky"podmíněné, jak se říká.

Absces- Rozčilující myšlenky na zranění,urážky a pomstu.

Akné- Pubertální-nutí mladé lidi aby se vyrovnávali s probuzenou sexualitou,ale také s rozporem mezi city a přikázáními. Je to duchovní proces který se odráží v těle.

Alergie- Přepjatý hodnotový systém,přcitlivělost.Nedostatek schopnosti přijmout něco nového,člověk se brání,vymezuje,stahuje.Určité oblasti hodnotí jako špinavé nebo bezcenné.Často je podvědomně nebo uvědoměle odmítána sexualita.Jako symbol se objevuje alergie na pyl.Vnarkoze neexistuje alergická reakce.Preferované alergeny představují klíč k příčině.

Alkoholismus- Má usnadnit nebo nahradit polykání jiné,těžkostravitelné věci.Alkoholik se nechce nebo nemůže konfrontovat s problémy a řešit je, vyhýbá se jim ,už je nevnímá.Alkoholik pije místo jídla.Omezuje se na lehce stravitelné ,,vjemy".

Angina-  latinsky-tíseň : Tíseň a strach patří k sobě.Něco mi svazuje hrdlo.Angina pectoris je tedy ,,úzkost srdce"stísněnost citového života úzkoprsost.Člověk se pokouší vyřešit všechno myšlením.

Apatie- Odpor k pocitům.Strach.

Arterioskleroza- Odpor.Napětí. Omezenost.

Astma- řecky-ůzkoprsost,nemoc potlačování:Člověk chce příliš brát má přehnaný dominantní nárok,nadýmá se,nemůže věcem nechat volný průběh.Protest vůči světu.Neschopnost zbavit se agrese,vydechnout, říct ne.Člověk otravuje sám sebe. Cítí neschopnost získat si dost vzduchu, všechno se v něm příčí.Vykašlává jenom něco.

Bolest- chronická- Pocit viny.Neustále pro sebe vyžaduje trest.

Bolest ramen-Život se stává břemenem.

Bolest uší- Vztek. Nechce slyšet.Neúnosný zmatek.Hádky rodičů.

Bolest hlavy- Napětí. Člověk chce něco jiného než dokáže.Láme si hlavu.Nestačí vlastním výzvám.Je pod tlakem.Jednostranné zatížení.Má strach se selhání. Prchá před realitou.Potlačená přání,snášení utrpení.

Bolesti zad-Člověk s sebou vláčí toco už nemůže snést nebo unést.

Chybný postoj- Je zaviněný nedostatečným opuštěním strachu,pocitů viny,problémů,starostí.Chybný postoj zaviněný křečovitou vůlí.

Bronchitida- Zanícené rodinné prostředí.Hádky a křik. Někdy ale také mlčení.

Bulimie- -(nadměrné jídlo s následným zvracením) Beznadějné znechucení.Člověk se zoufale nacpává  velkým množstvím jídla.Také ze sebe dostává nenávist k vlastní osobě.

Burzitida-(zánět mazového váčku) Potlačená zlost,která měla někoho zasáhnout.

Celulitida- Nahromaděný vztek a trest který člověk uděluje sám sobě.

Cestovní horečka-Strach. Člověk se bojí že nad sebou ztratí kontrolu.

Cukrovka- Touha po tom, co by mohlo být. Nejhlubší obavy.Život už člověku nenabízí ,,nic sladkého".

Cysty-Zranění z dětství.

Deprese- Když neovládneme své myšlenky a city,ovládnou ony nás.Automatické, negativní myšlenky,které postupně ovládnou náladu.Zkreslené, přehnané a nereálné myšlenky,vymykající se rozumové kontrole.Přehnané zevšeobecňování, zveličování nebo zlehčování, předčasné závěry,černobílé vidění.Pocity viny.Pouze citové hodnocení.Chybí zpětná vazba,,religio".

Dna-Potřeba dominovat.Netrpělivost.Vztek.

Duševní ochrnutí-Strach. Úlek.Prchá před osobou nebo situací.Obrana?

Edémy(vaziva)-Například voda v nohou. Příliš silná připoutanost, těžkopádnost.

Ekzém- Nejraději by vyletěl z kůže.

Epilepsie-Člověk se cítí pronásledovaný.Odmítá život.Připdá si jako v silném zápase.Násilí proti sobě.

Frigidita- Strach, popírání a odmítání rozkoše.Víra že sex je něco špatného.Necitlivý partner. Strach z otce.

Gangréna-Chorobné myšlení.Radost se utápí v otrávených myšlenkách.

Gastritida-Trvalá nejistota, obavy.

Herpes simplex-Hořká slova,která zůstala nevyřčená.

Hluchota-(neschopnost vnímání)Zadržování lásky nebo pozornosti.

Hodgkinova nemoc-(rakovina lymfatických žláz) Sebeobviňování a intenzivní strach, že člověk není dost dobrý.Vystupňované úsilí projevit sám sebe.Radost ze života se vytrácí.

Hubenost-Odmítnutí vlastního života.Extrémní strach. Člověk sám sebe nenávidí a odmítá.

Hučení v uších-Nechuť naslouchat.Člověk neslyší ani svůj vnitřní hlas. Zarytost.

Hyperaktivita- Člověk se cítí pod tlakem je bez sebe.

Hypertonie-Krevní tlak už stoupá při představě tělesné činnosti nebo konfliktu.Hypertonie je trvalé podráždění oběhového systému.Dynamická energie je trvale připravena k řešení,aniž k němu dochází.Hypertonik se neustále nachází v blízkosti konfliktu,ale neřeší ho.Je agresivní ale ovládá se.Přehnaně aktivní, ale ve špatném směru.

Hyperventilace- (návaly dušení) Strach.Odpor ke změnám.Chybí důvěra v život.

Hypoglikemie-(pokles hladiny cukru v krvi)Člověk je přemožený tíhou života.Pocit nesmyslnosti.

Hypotyreoza-(snížená funkce štítné žlázy) Člověk se vzdává. Cítí se beznadějně utlumený.

Hypotonie-Krevní tlak je výrazem dynamičnosti člověka.Hypotonik se vyhýbá konforntaci, couvá před překážkami, uniká do podvědomí.Vpřípadě nutnosti, omdlévá a nutí tak okolí, aby ho ušetřilo konfliktů.Chybí nasazení energie.Není pevný, nedokáže převzít plnou odpovědnost.

Chronické nemoci-Váhání před změnou? Strach z budoucnosti.Nejistota.

Chuťnedostatečná-Strach. Člověk se chrání. Nedůvěřuje životu (srov.hubenost).

Chuťpřehnaná-Strach. Potřebuje ochranu.Odsuzuje city.

Chybná funkce štítné žlázy-Trvalá bojová pohotovost.Potlačování a popírání nepřátelských pocitů.,,Musím se starat pořád o jiné, přitom bych sám potřeboval mateřskou péči" -,,Všechno se ve mě bouří".Člověk intenzivně usiluje o nezávislost.Přitom je úzkostlivý, má pocit že se nedokáže účinně bránit.Přetrvávají duševní zátěže a zápasy, uvnitř i navenek.

Impotence-Sexuální tlak, napětí,pocity viny.Vzdor vůči bývalému partnerovi? Strach z matky!

Knedlík v krku-Strach nedůvěra v život.

Inkontinence-Celá léta potlačované, překypující emoce.

Ischias-Zdání.Strach o peníze a obavy z budoucnosti.

-itis-Koncovka -zánětlivý proces: vztek a zklamání ze stavu věcí.

 Klimakterické problémy-Strach ženy,že není už zbožňovaná.Sebeodmítání.Strach ze stárnutí.

Koktání-Člověk kontroluje dění v krku, protože má strach z toho, co stoupá zdola, dusí ho to v krku.Přesunuje sexualitu do hlavy.

Kolika-Nejistota.

Koma-Strach.Prchá před něčím nebo někým.

Kousání nehtů-Agrese,které jsou vlastně určené někomu jinému,se obracejí proti vlastní osobě, aby se uvolnila silná energie.Zdánlivě nespravedlivá ale i nespravedlivá blízkost např.otec,matka,bratr,učitel atd.Dítě potlačuje zlost a hněv,zaměřuje vše proti vlastní osobě. Je žádoucí vyšetření rodičů.

Kožní problémy-Bojácnost,strach stáří,zasutý odpad.Člověk si připadá ohrožený.

Kožní vyrážka-Podráždění způsobené váhavostí.Dětinský pokus strhnout na sebe pozornost.

Krátkozrakost-Pocity strachu,zděšení nebo přetížení ,,zamrzlé" v typicky chybném svalovém nastavení.

Krční problémy-Neschopnost mluvit sám za sebe.,,Spolknutý" hněv. Zadušená kreativita.

Krevní oběh-Schopnost pozitivně cítit a vyjadřovat emoce.

Krevní tlak nízký- Málo lásky už v dětství. Je to jedno! stejně to nepůjde.

Krevní tlak vysoký- Dlouho trvající neřešený emociální problém.

Krvácení do oka- Nadměrné přepínání. Člověk se musí ptát, kde došlo k poranění při vnímání.

Krvácení z nosu- Touha po uznání. Člověk si připadá přehlížený a zneuznaný.Volá po lásce.

Křeč žvýkacího svalstva-Vztek.Touha kontrolovat. Neochota vyjádřit své pocity.

Křeče- Napětí,strach,uchopení,udržení.Ale také křečovité myšlení!!

Křeče v břiše- Strach.

Křečové žíly- Křečovitý vnitřní postoj, zatvrzelost, strnulost u jediného stanoviska. Nedostatek pružnosti. Nedostatek vnitřního klidu při úkolu nebo v určité situaci.

Křivice emociální-Podvýživa, nedostatek lásky a bezpečí.

Ledvinové kameny- Drobky nezpracovaného vzteku.(?)

Levá strana těla- Má na starosti vnímání,přijímání,minulost

Lupenka- Strach ze zranění. Umrtvení vlastního cítění. Člověk se zdráhá převzít odpovědnost za vlastní pocity.

Lymfatické problémy- Varování. Myšlení by se mělo soustředit na zásadní věci v životě.

Malárie- Narušení rovnováhy s přírodou a životem.

Mastoiditita- (zánět sliznic)Vztek,zklamání.Touha nevědět, co se stane.Strach infikuje pozorumění (často u dětí).

Mdloby- Strach. Člověk ho nezvládne-tak unikne.

Menstruační problémy-Odmítání vlastní ženskosti.Pocity viny.Víra že pohlavní orgány jsou hříšné a nečisté(vliv církve)

Meziobratlové ploténky- Člověk si připadá opuštěný.Je nerozhodný.

Migréna-Nechuť k vnitřnímu přetížení.Sexuální obavy, ale také nedostatek lásky.

Močová infekce- Nevraživost obvykle k druhému pohlaví nebo milované osobě.

Mononukleoza-Zlost že se člověku nedostává uznání a lásky Přestává se starat sám o sebe.

Mozková mrtvice- Vzdání se.Odpor.Odmítání života !!!

Mozkový tumor- Nádor v myšlení!!!

Mrazení- Únik do vlastního nitra.Nedostatek lásky.

Myomy,cysty- (jako ženské choroby)Žena si hýčká zranění od partnera.Zranění ženského ega.

Myopie- (krátkozrakost)Strach z budoucnosti.Člověk nedůvěřuje tomu, co ho čeká.

Nadváha- Strach.Potřeba ochrany. Člověk utíká před svými city.Nejistota, sebeodmítání.Hledání,naplnění.

Nachlazení- (nemoc dýchacích cest) Na člověka se hrne příliš věcí najednou.Zmatení.Nepořádek v myšlení, malá zranění.Přesvědčení typu:,,Každou zimu mě čeká nachlazení nejméně třikrát".

Narkolepsie- (spavost)Člověk nezvládá život. Extrémní strach? Člověk by chtěl od všeho utéct,hlavně tu nebýt.

Nehody- Neschopnost vystupovat sám za sebe. Vzpoura proti autoritě.

Nehty na nohou- (zarostlé)Obavy a pocity viny ohledně vlastního práva jít vpřed.

Neplodnost- Strach ze života nebo odpor k životu.Člověk nemá potřebu zažít ,,rodičovské zkušenosti".

Nervozita- Strach, bázlivost,zápas.Nedůvěra k procesu života.

Nervové zhroucení,egocentričnost- Uzavření komunikačních cest!!!

Nespavost-  Poruchy usínání signalizují problémy a strach vzdát se uvědomělé kontroly a svěřit se vlastnímu podvědomí.

Neuralgie- Trest za provinění.

Neuralgie trojklanného nervu- Kolize s ideály.Člověk se vnitřně neustále brání vlastnímu chování.Přetěžuje se ve snaze sloužit,pomáhat,podřizovat se. Má o sobě většinou špatné mínění.Měl by vlastně dělat něco určitého, ale dělá opak.Působí tu protikladné energie,které dráždí určité nervové dráhy.

Nevolnost- Odmítání něčeho, s čím už člověk přišel do styku.Nemůže nebo nechce něco akceptovat. Je mu z něčeho na zvracení. Také těhotenská nevolnost je většinou podvědomé odmítání nové situace,něčeho,co raději mělo zůstat mimo mě.

Nežit- Vztek , v člověku to vře.

Noční pomočování- ,,pláč močovým měchýřem"  Žádá se po mě příliš.Nevím jak dál.Přesto se mám rád.Jsem ještě tak malý, že se pomočuji.Chvbí mi důvěra v okolní svět.Cítím se opomíjený,opuštěný.Strach z rodičů,většinou z otce.

Nutkavé mytí- Špatné svědomí,člověk se chce osvobodit.Chce se zbavit něčeho v duchovně-duševní oblasti nebo v tělesné rovině.

Obezita- Mánie zaplňovat vnitřní prázdnotu.Když jím necítím nespokojenost, strach,zklamání,starosti,nejistotu,frustraci,samotu,napětí, depresi, nedostatek lásky.Hledám kontakt,něžnost,bezpečí, úspěch,uznání a lásku.

Ochrnutí- Ochromující myšlenky,uváznutí.

Osteomylitida- (kostní obtíže)Vztek a frustrace se dotýkají základní konstrukce života. Člověk pociťuje nedostatek  podpory.

Osteoporoza- Pocit že nikde nenajdu oporu.

Otřes mozku- Myšlenkový systém je od základu otřesený a zpochybněný.

Pálení žáhy- Strach.Strach.Strach.Potlačený strach.

Paradentoza- Nedostatek opory,neschopnost něčím se prokousat, únava nedostatečný trénink.

Paraziti- Člověk odevzdává moc jiným, přenechává jim volné pole.

Parkinsonova nemoc- Strach a silná touha mít všechno pod kontrolou.

Pásový opar- Strach a napětí. Přílišná choulostivost.

Pláč- Slzy jsou potokem života.Prolévají se z radosti,smutku nebo ze strachu.

Plícní problémy- Deprese,smutek,strach.Člověk si připadá méněcenný, nedokáže žít naplno.

Plíseň- Stagnující přesvědčení.Neochota vzdát se minulosti.Včerejšek ovládá dnešek.

Plíseň na nohou-  Zklamání, že člověk není akceptován.Neschopnost kráčet dál lehkým krokem.

Pohlavní nemoci-  Sexuální pocity viny.Vím že pohlavní orgány jsou hříšné nebo nečisté.

Pohmožděniny- Malé rány a ústrky v životě.Sebetrestání.

Polypy- Napětí a hádky v rodině.Dítě se cítí nevítané a myslí si že stojí rodičům v cestě.

Poruchy trávení-  Strach ,zděšení bázlivost.

Poševní katar- Vztek na partnera.Sexuální pocity provinění. Sebetrestání.

Potrat-  Strach z budoucnosti. Teď ne- až později. Nevhodný okamžik.

Premenstruační problémy- Syndrom přenechává volné pole zmatku a vnějším vlivům.Odmítání ženských životních procesů.

Problémy brzlíku- Nejdůležitější žláza v imunitním systému.Člověk má pocit, že na něj útočí život.Zaměřili se na mne.,,Tiky,cukání,strach, že mě ostatní pozorují".

Problémy čelistí- Vztek,hněv,pomstychtivost.

Problémy dásní- Neschopnost stát za vlastními rozhodnutími.Nerozhodnost.

Problémy chodidel- Strach z budoucnosti a z další cesty životem.

Problémy jater- (chronické)Člověk ospravedlňuje hledání chyb, aby sám sebe oklamal.

Problémy kolen- Strnulé ego. Hrdost.Neústupnost.  Nedostatek flexibility.

Problémy kyčlí- Strach udělat zásadní rozhodnutí.

Problémy ledvin- Kritika,zklamání,selhání,stud.Člověk  reaguje jako malé dítě.

Problémy močového měchýře- Úzkostlivost.Člověk skálopevně lpí na starých představách.Má strach dát věcem volný průběh.

Problémy nadledvin- Poraženectví. Člověk se o sebe nestará Bázlivost.

Problémy nohou- Strach z budoucnosti,Nechce se jít už dál.

Problémy prostaty- Mentální strach oslabuje mužnost. Ode- vzdanost. Sexuální tlak a pocity viny(?) Víra ve stárnutí.

Problémy šíje- Člověk odmítá vidět jiné stránky, záležitosti. Strnulost.Nepohyblivost. Tvrdošíjnost.

Problémy vedlejších dutin- Podrážděnost vůči blízké osobě.

Problémy zad - (dolní partie) Obavy o peníze.Nedostatek finanční podpory.

Problémy zad - (horní partie)Nedostatek emocionální pod-  pory. Člověk si připadá nemilovaný.Sám nenabízí dostatek  lásky.

Problémy zad - (střední partie) Pocity viny.Přílišné lpění na  mnoha věcech.

Problémy zubů - Dlouho trvající nerozhodnost.

Problémy vidění - Nedostatek harmonie.,,Vidím věci chybně" Nedostatek rovnováhy v duchovně-duševní oblasti, vyjádřený přetažením a křečovitostí.Zpracování nestrávených zážitků(reinkarnace) vede ke zlepšení zrakové  schopnosti (často okamžitě).

Prsty artritické - Přání trestat. Výčitky. Člověk pociťuje šikanu.

Prsty(prostředník) -Souvisí se zlostí a sexualitou.

Průjem - Tělesná známka duchovně-duševního průjmu.  Člověk nechává věcem volný průběh.Připadá si přetížený,zneužívaný. Nedokáže zacházet s penězi, neudrží  si je a neumí je vyžadovat úměrně k výkonu.Cítí se opuštěný, má strach, že věci nezvládne. Vzdává se.

Puchýřovitá vyrážka - Obecná víra v sexuální vinu a nutnost potrestání.Víra v trestajícího Boha. Případně také odmítání vlastních genitálií a sexuality.

Revma - Je výrazem přehnané chtivosti.

RS - (roztroušená skleroza) Izolace vinou zatvrzelosti.

Rysy tváře - (svěšené) Vznikají z ,,prověšených" myšlenek.  Zlost na život.

Sebevražda - Člověk vnímá život jen černobíle. Odmítá  hle-dat jiné východisko...

Senilita - (Morbus Alzheimer)Návrat do zdánlivého  bezpečí dětství.Vyžadování péče a pozornosti.Forma výkonu moci a kontroly nad lidmi(?),pokusu o únik(?).

Senná rýma - Emocionální městnání. Strach z pronásledování.Pocity viny.

Sklerodermie - (zbytnění a ztuhnutí kůže)Člověk se chrání  před  životem.Už nevěří, že se o sebe dokáže postarat.

Skolioza a kyfoza - Strach. Nedůvěra k životu. Pokus držet  se starých představ. Nedostatek integrity.Nedostatek odvahy stát za svým přesvědčením.

Slezina - Být něčím posedlý.(?)

Spastická kolitida - Strach něco opustit.Nejistota.

Srdeční problémy - Dlouhotrvající emocionální zátěž.Nedo-statek radosti. Zatvrzelost srdce.

Srdeční záchvat - Žádná radost. Člověk se cítí osamělý a vy-děšený. ,,Nejsem dost dobrý - nikdy neudělám radost."

Strach - Absence důvěry v pokračování a průběh života.

Strnutí šíje - Neúhybná tvrdošíjnost.

Struma - Nenávist vůči něčemu vnucenému, člověk se cítí jako oběť,ohrožený na životě,nenaplněný.

Svalová dystrofie - Nevyplatí se vyrůst.

Svědění - Touha, která je  člověku nepříjemná.Neukojenost, lítost. Chce se dostat ven nebo pryč.

Šedý zákal - Porucha látkové výměny způsobená nedostat-kem duševního a tělesného pohybu.

Šílenství - Útěk od rodiny (!) Pokus o útěk, odchod, násilné odloučení od života.

Tlusté střevo - (zácpa)Uložené zbytky starých, zmatených   myšlenek zanášející cestu k vylučování.

Trvalá bolest - Touha po lásce a opoře.

Třas - Nedostatečně pevné vedení v určité činnosti.

Tuberkuloza - Člověk stravuje sebevztažnost.Má sklon k přivlastňování si.

Tučné břicho - Člověk se hněvá, má pocit nedostatečné pod-pory.

Tučnost - Přecitlivělost. Často znak strachu a potřeba ochrany. Strach může být také maskou skryté zlosti a silné vůle k odpuštění.

Tuk na bocích - Tvrdošíjný vztek na rodiče.

Tuk na stehnech - Silný hněv z dětství, často vůči otci.

Ubývání paměti - Strach. Únik před životem. Neschopnost  stát za svými názory.

Ucpaný nos - Člověk nerozeznává vlastní hodnotu.

Uhříky - Malé výbuchy hněvu.

Únava - Obrana.Nuda,nedostatek lásky k tomu co člověk  dělá.

Úplavice - Strach a silný vztek. Amébová úplavice -Člověk se cítí pronásledovaný.Bacilová úplavice- Stísněnost a bez-východnost.

Ústní problémy - Strnulé názory.Uzavřenost.Neschopnost  přijímat nové myšlenky.

Vředy - Strach. Silná víra, že člověk není dost dobrý.  Něco ,,hryže "v jeho nitru.

Vředy na ústní sliznici - Rty zadržují nepříjemná slova.  Výčitky.

Vymknutí - Hněv a vzpoura (?)

Zácpa - Neschopnost nebo strach vzdát se něčeho. Člověk  nechce vydávat peníze ani lásku. Je lakomý. Žije s neustálým strachem ze ztráty.Potlačuje podvědomí.Utíká před vlastním ,,podsvětím ".

Záchvaty - Člověk utíká před rodinou, před sebou a před  životem.

Záchvaty dušnosti - (hyperventilace) Strach.Nedůvěra k procesu života.Člověk je uvězněný v dětství.

Zánět hrtanu - Je tak vykolejený, že nemůže ani mluvit. Strach něco vyslovit. Odpor vůči autoritám.

Zánět - Rudé vidění. Přehřáté myšlení. Člověk potlačuje při-rozené reakce,ale pořád to ,,svědí",až ho svědění přinutí  vyrovnat se s vnějšími problémy. Připadá si opomíjený.

Zánět jater - Odpor ke změnám.Strach, vztek,nenávist. Játra jsou sídlem vzteku a zuřivosti.

Zánět ledvin - Přehnaná reakce na zklamání a selhání.

Zánět mandlí - Potlačené emoce.Utlumená kreativita.

Zánět močových cest - Hněvivé emoce.Naštvanost.Výčitky.

Zánět nosohltanu - Člověk žádá o pomoc.Vnitřně pláče.

Zánět spojivek - Vynáší na světlo neřešený konflikt.Člověk zavírá oči před konfliktem,který nechce vidět.Když se konflikt vyřeší, zmizí i zánět.

Zánět žil - Hněv a frustrace.

Zápal plic - Zoufalý člověk, unavený životem.Přesvědčený, že emocionální rány nelze vyléčit.

Závrať - Roztěkané, roztroušené ,myšlenky.Nechuť pohlé-dnout realitě do očí.

Zbytnění kostí - Zatvrzelé představy a pojmy.Tvrdošíjný strach.

Zduření - Člověk zůstává uvězněný ve starých myšlenkách(?). Nahromaděné bolestné představy.

Zelený zákal - Přetížení způsobené vzrušením,strachem,starostí,smutkem.

Zlomenina kosti - Každá zlomenina kosti vede k přerušení dosavadního pohybu a aktivity a nutí ke klidu. Z toho by měla vzniknout nová orientace.Zlomenina představuje odlo-mení starého,aby se pomohlo prosazení nového.

Zranění - Nevyjádřený vztek, který se usazuje.

Zubní kaz - Nedostatek vnitřní pevnosti. Vnitřní prázdnota, člověk je ,,vykotlaný". Nedostatek ochoty k disciplíně,tvrdo-sti, vytrvalosti.

Zvracení - Člověk se zbavuje věcí a dojmů, které nechce přijmout,integrovat.Zvracení je silný výraz obrany a odmí-tání. Velmi zřetelně to vidíme v těhotenském zvracení,které vyjadřuje podvědomou obranu proti dítěti,popř.proti mužskému semenu,které žena nechtěla přijmout.

Žaludeční problémy - Strach z čehokoliv nového.Člověk nedokáže ani strávit nic nového.

Žaludeční vřed - Člověk si namlouvá ,že není dost dobrý. Úzkostlivě dbá  na to, aby se zalíbil.

Ženské nemoci - Sebezapírání,odmítání vlastní ženskosti.

Žlučníkové kameny - Zahořklost,ale také tvrdé myšlení , hrdost .

Převzato:Kurt Tepperwein - Poselství tvého těla -Řeč orgánů

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek:

Rakovina - zhroucení vnitřního řádu.Chybné naprogramování.

Rakovina je vždy výsledkem silné,nezpracované konfliktní události ve vnitřní nebo vnější izolaci.

Rakovina vzniká,když se sejdou tři následující skutečnosti a je překročen individuální práh jejich zvládnutelnosti.

1.Omezení celkového fyzického nebo psychického stavu.

2.Akutní nezvládnutelný konfliktní zážitek.

3.Skutečná nebo jen pociťovaná vnitřní nebo vnější izolace.

Místo vzniku rakoviny odpovídá ,,řeči příznaků". Průběh rakoviny přesně kopíruje průběh zpracování konfliktu. Když se vyvolaný konflikt nezpracuje a naopak člověka přemůže, vzniká rakovina během jediného dne.

Pokud se konflikt vyřeší, karcinom usne,popřípadě zmizí, nezpůsobuje obtíže a je neškodný,dokud není znovu aktivován stejným nebo podobným konfliktem.

Rakovinu lze zjistit nejdříve.

Rakovina prsu 2-3 měsíce

Příčinou je vždy duchovně-duševníkonflikt s blízkou osobou, například partnerem ,přítelem nebo dítětem.

Rakovina vaječníků 5-8 měsíců

Příčinou je ,,genitálně-anální konflikt".

Rakovina děložního hrdla 5-7 měsíců

Příčinou jsou vždy sexuální konflikty nebo konflikty v intimní sféře.

Rakovina dělohy 5-7 měsíců

Příčinou je sexuálně- anální konflikt.

Rakovina průdušek 18-19 měsíců

Má stejné příčiny jako rakovina prsu u žen.

Rakovina plic 7měsíců

Příčinou je smrtelný strach, nebo strach ze smrti.

Při rakovině je typický ,,chronický-emocionální stres". Pocit rezignace, nedostatečnosti, neschopnosti vyjádřit své pocity a potřeby. Jde o druh ,,trvalého zkratu". Blokáda spojená se sklonem lpět na nenávisti, promíjet neschopnost, a sice uvědoměle nebo podvědomě.

Nedostatek pocitu vlastní hodnoty a intenzivní sebelítost.Člověk si připadá odmítaný, nemilovaný a nežádoucí. Má chronický strach, že bude opuštěný. Odsunuje vlastní nároky do pozadí.

Pokouší se získat nebo udržet si lásku druhého ,,poslušným" přizpůsobivým chováním.

Stres - disharmonické vedení energií.

Nároky okolí, rodiny, práce nebo náboženství nelze uvést do souladu s vlastními nároky, tvrdě na sebe narážejí. Úniková reakce se nikdy neuskuteční.Pernamentní kritický stav. Důsledkem jsou konflikty a frustrace, vegetativní poruchy a ochromení vlastní obranyschopnosti. Fyziologicky trvale aktivizovaná obranná nebo akční pohotovost,neustále směřující do prázdna.

Člověk se musí koncentrovat na to, co právě dělá. Stanovit si priority. Zavést myšlenkovou disciplínu, řád do vnitřního zmatku. Nedokáže se mít rád a připadá si nemilovaný okolím.

Žaludeční nemoci - člověk se musí naučit zpracovávat své,,dojmy"

Žaludek musí zpracovávat ,,první dojem" z materiálního světa/stravu/ Nemocný je nucen uvědomovat si své city a uvědoměle zpracovávat konflikty. Nejčastější poruchou je překyselení.

Jsem ,,zakyslý" říká žaludek svou řečí, když se člověk projevuje agresivně. V tom případě vylučuje  příliš mnoho kyseliny.  Člověk pociťuje nedostatek duševního bezpečí, které je třeba k vyjádření  agresí.

Často si nevěří  ze strachu před ztrátou lásky. Trvalá agresivita  vede k žaludečním vředům. Agrese, jichž  se člověk nezbaví se obracejí proti němu samému.

Nemocný nesnáší kritiku, raději se vyhýbá konfliktu, ale povědomí o něm mu leží v žaludku.

 

Osobní konzultace na skype/kadlecova2/ je 100,-kč za 20minut.

Děkuji.